Foto-Out.dk

Seleukia - Lyrbe  - Karsten Duus, december 2009
 

Ancient ruins complex 10 km north of Manavgat, Antalya.
The dating is uncertain, but the walled temple complex with roman baths, necropolis, one or two temples, a well-preserved agora etc. are at least from 400-300 b.c. - and may very well be one of the cities which resisted Alexander the Great's "visit". The complex has been difficult to attac being placed in the mountains. The location near the ancient Side on the coast could possibly indicate that the "castle" in wartimes perhaps has acted as a haven for residents of Side (??).
Today the romantic complex is overgrown with fur-trees and offers spectacular views - but goats and shepherds are the most frequent guests.
Access is difficult - a long and extremely bumpy route is the direct path to the ruins / Karsten Duus December 2009

Antikt ruinkompleks 10 km nord for Manavgat, Antalya.
Dateringen er usikker, men det befæstede tempelkompleks med badanlæg, nekropolis, et til flere templer, en velbevaret agora m.m. er senest opført i 300-tallet - og kan meget vel være en af de byer der modstod Alexander den Stores "besøg". Komplekset ligger nemlig svært indtageligt på en mindre bjergtop.
Placeringen nær det antikke Side ved kysten kunne muligvis indikere at "borgen" i ufredstider har fungeret som tilflugtssted for Sides beboere (??).
I dag fremstår komplekset særdeles romantisk begroet med diverse nåletræer og med imponerende udsigter til flere sider - geder og hyrder er de hyppigste gæster.
Adgangen er besværlig - en flere kilometer lang og særdeles hullet vej er den direkte vej til ruinerne  /karsten duus dec. 2009

Klik på et billede for at se en forstørrelse. / click to enlarge